Weevil konsulter värnar om att arbeta med människor.

Vi förstår att konsultering handlar om förändring och att organisationsutveckling handlar om att personer i organisationen arbetar tillsammans och omfamnar den förändringen. Weevil konsulter har ett genuint intresse av personerna i organisationen och de mål och värderingar som finns i organisationen. Vi behåller personerna och värderingarna i minnet då vi hjälper våra kunder med deras strategi.

Projektledning

Projektledare är organiserade, passionerade och målorienterade. De är förändringsagenter: deras mål blir deras egna och de använder sin erfarenhet för att inspirera till en känsla av delat ägarskap inom projektteamet. De uppskattar utmaningar och det ansvar de har för att nå de uppställda målen och driva på företagsresultatet.

Weevil har väldigt skickliga och motiverade projektledare som älskar projektutmaningar och ansvar. Weevil har levererat projekt till klienter inom statliga verk, finans, medicin och vård sektorn. Ofta arbetar vi med svåra system som behöver vara uppkopplade 24 timmar om dygnet så som medicinsystem. Våra projektledare förstår vikten av och har den kunskap som krävs för att göra just detta.

Processautomations IT / IKT Informations- och kommunikationsteknik

Processautomation tillåter processerna i din organisation att bli kontrollerade från ditt datorsystem. Datorerna övervakar er produktionslinje och kan optimera processen till en lägre kostnad för produktionen. Weevil har erfarenheten att implementera processautomation i olika delar av produktionsområden inom sjukhus och statliga verk till hemtjänsten.

Möjligheterna inom IKT eller automation är oändlig: automation kan spara dej tid och resurser som du eljest skulle behöva för att övervaka processerna manuellt, eller kan hjälpa de äldre att kunna leva hemma längre. Men vi är alltid kritiska till och ställer alltid frågor som: ”Medverkar denna teknologi VERKLIGEN till att hjälpa personerna som använder den?”. Ofta gör den det inte. Vi implementerar automation och teknologi som gör just detta.

IT infrastruktur

IT infrastrukturen är hjärtat av all IT inom din organisation. Det är extremt viktigt att ha en stabil grund från vilken din IT miljö kan byggas runt. Weevil vet hur man bygger en solid och säker arkitektur till din infrastruktur och ge förslag på vad som fungerar för din organisation ( tex. In,   ut kontraktering, internetplattformar).

Weevil kan bygga och underhålla din IT-infrastruktur åt dej, eller så kan vi supportera dej till att bygga och underhålla ditt system. Att ut kontraktera ditt IT-underhåll gör att du vet kostnaderna redan från start. Inga överraskningar efteråt. Servicenivån och priser blir dokumenterade till dina önskningar. Vi kommer att diskutera statusen på IT-infrastrukturen och ge dig förslag på möjliga nödvändiga ändringar kontinuerligt.

När du inte längre önskar ut kontraktera infrastrukturen, men behöver lite support med underhåll eller uppgradering, Då är Weevil din kunskapspartner. Dina anställda kan behålla sina jobb utan att behöva kunskap om all teknologi på djupet. Tillsammans beslutar vi vilken väg som skall tas för att optimera din IT- infrastruktur så den möter dina krav och önskningar på bästa sätt. I processen, drar dina anställda fördelar av ökad förståelse om motivet till förändringen.

Ifall du önskar köpa din egen mjukvara eller hårdvara. Weevil erbjuder möjligheten att IT-leasa. Inga stora IT-investeringar direkt gör att det finns utrymme att investera budgeten till andra delar i ditt företag.

IT- arkitektur

Designa en solid Infrastruktur är basen för ett stabilt och smidigt system. Denna design behöver ett antal byggstenar för att göra det pålitligt. Vi har år av erfarenhet av att bygga olika IT system. Vi kan hjälpa dej att fungera ut vilka speciella komponenter som är bäst för din organisation. Weevil är erfarna med att designa både små och stora IT- infrastrukturer. Oavsett du jobbar i en industrimiljö eller har arbetet med dej på gående fot, Weevil kan hjälpa dej med att bygga upp en solid IT-infrastruktur.