Artificiell intelligens

Ingen kan säga att inte artificiell intelligens är på tapeten just nu!

Vi ser allt mer bevis på att företag och organisationer väljer att lägga krut på att utveckla individuella och branschspecifika Artificiell Intelligens. Nya teknologier som vi ser röner stora framgångar just nu är till exempel chatbottar med långt utvecklat språk och känsloförnimmelse uppfattning som kan tolka både ord och mening till hög grad. På teknik sidan lanseras nya smarta produkter mer eller mindre dagligen, både specifika för företags support och utveckling likväl som för individ. Det händer så mycket just nu inom s.k ”smart tech” att det är tämligen enkelt att tappa bort sig i allt som sker.

People Ai Monitoring Business Graph Man Desktop

Men är vi verkligen på rätt spår med AI?

Ja, vi är helt övertygad om det, vi ser ett ökat fokus på mjuka värden och att man vill öka livskvalitet och välfärd genom att utnyttja systemen. Något vi verkligen brinner för!

Artificiell intelligens teknologin fortsätter att transformera hur vi ser på vår tillvaro och den visar inga tecken på att bromsas den närmaste tiden. Så nya spännande framsteg görs mer eller mindre dagligen.

Idag vill man snabbt och effektivt kunna söka reda på relevant information och öka på tillgängligheten när man interagerar med ett system, samtidigt som man vill göra detta på ett säkert och personligt sätt. Tack vare artificiell intelligens och den så kallade maskininlärningen så sker idag detta på en fraktion av en sekund, medan du tidigare fick leta själv bland sökresultaten och det ofta kunde vara icke relevant information som dök upp i dina sökresultat. Detta gällde i högsta grad även andra aspekter av ”smart tech” där snabbhet och design och olika ”onödiga” funktioner ofta gick före kvalitet och individuell anpassning. Se bara på en mobiltelefon från något år tillbaka i tiden…

Det är här dagens AI kommer in i bilden, den har möjlighet att lyssna på och analysera vad du söker för att ge dig smartare och mer adekvat information på en bråkdels sekund. Ju mer du interagerar med ett Ai desto mer lär den sig ditt sätt att skriva, vad du söker och hur du tänker i stort sett, och allt gör den för att kunna ge dig ännu bättre service ju mer du använder det. Men det bästa är att den även lär sig från andra användare vilket gör att branschspecifika AI kan agera utifrån den marknad de råder över på ett mer definierat sätt. Ta till exempel ett företags hemsida, ju mer en kund skriver in frågor till företagets chatbot, desto mer lär den sig om kunderna, kundservice, support och företaget i stort. Detta ger dig en bättre kundupplevelse, samtidigt som det ger företaget en ökad förståelse i vem deras kunder är och hur de kan utveckla företaget ännu mer i rätt riktning gentemot just deras kundgrupp.

Det är knappast en gåta varför vi ser allt mer så kallade chatbot´ar på företag och organisationers hemsidor. Diagnosen säger att kring 2020 så kommer ca 85% av dessa chatbot´ar sköta all kund interaktion. Så utvecklad som AI är idag inom kognitiv maskininlärning så kommer vi inom kort att se ännu mer utvecklade bevis på detta.

Detta är bara början på den digitala transformationen som råder i världen idag och Sverige har satt höga mål inför framtiden där man sagt att vi ska vara ”best in class” på just AI och målet är att vara ett av världens smartaste länder inom snar framtid. Stora och framskridande företag utnyttjar redan idag kraften i deras AI för att vidareutveckla produkter, kundupplevelse samt interaktion med sin marknad. Detta är något vi är övertygad om att vi kommer få se mer av inom stat, kommun och landsting fragment med.

Tänk bara vad en AI kan göra för medborgarupplevelsen om den kopplas till en kommuns hemsida Med hjälp av talsvar, mobil chatbot och så kallad virtuella assistenter kopplat tille tt AI som kan analysera och hantera all den information den hämtar in dagligen. Detta skulle förutom att öka på närheten till medborgarna även göra att man kan spjutspets-hantera frågeställningar och processer med otroligt mycket mer vital information till hands. Detta skulle möjliggöra att frågor fick svar fortare, med rätt information och med ökad kvalitet i alla led som resultat.

Ett AI löser nämligen problemet exakt där frågeställaren väljer att ställa frågan, och med exakt rätt svar för frågans formulering. Genom ett fortsatt användande av AI så ges den möjlighet till så kallad maskininlärning vilket gör att den ständigt utvecklas och lär sig mer kontinuerligt.Och då den ständigt utvecklas ger den möjlighet för både användare och organisation att nyttja frukterna av den utvecklingen.

Utvecklingen inom maskininlärning och AI gör att det blir allt mer lätt-åtkomligt och kostnadseffektivt för organisationer och företag att utnyttja ett AI baserat system. Just nu I Sundsvall arbetar man till exempel med ett AI som ska hantera specifik information etc inom restaurangbranschen, och många mer specifika områden hittas allt oftare. Vi ser även allt mer användningsområden av rent social karaktär för att överbrygga klyftor i samhället samt öka på den sociala interaktion i utsatta grupper.

När vi nu kikar framåt på vad som komma skall så törs vi lägga slantarna på att vi kommer se allt mer välutvecklade system som förstår mer intentioner och undermeningar utifrån den information den är given, allt mer då den lär sig om oss som människor. Vi är även tämligen säkra på att vi kommer se allt mer användning av AI inom bank, vård, stat och kommun, transport och trafik, samt service och underhåll. Men även i nya spännande områden.
Var inte rädd för framtiden utan omfamna den och låt den jobba för dig och din egen utveckling!

Leave a Reply